Ժնևի համաժողովը քննարկել է առևտրի հետ կապված ասպեկտները եւ պարենային անվտանգության խնդիրները: Այս համաժողովի կողմից սահմանված պարենային անվտանգության առաջնահերթությունները կնպաստեն գլոբալ համագործակցությանը և կօգնեն ապահովել պարենային անվտանգության և առևտրի ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը: