ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Ընկերության և ընկերության հետ համագործակցող փորձագետներն ունեն բազմամյա աշխատանքային փորձ և խորը գիտելիքներ, որոնք կաջակցեն մատուցվող ծառայությունների շրջանակներում:

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մեր ծառայություններն ընդգրկում են իրավաբանական և բիզնես (արտահանում, ներմուծում, ներդրում), բնապահպանական, հոգեբանական, էներգետիկ և այլ ոլորտներ

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Մենք համագործակցում ենք շուրջ 162 երկրների կազմակերպությունների հետ, որոնք օգնում են մեզ ծառայություններ մատուցել մեր գործունեության ոլորտներում:

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ԻՆՉՈՒ ԴԻՄԵԼ ՄԵԶ

ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵ՞Ք: ԴԻՄԵՔ ՄԵՐ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻՆ

ԴԻՄԵԼ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

column2-image1Կառավարման համակարգերի ներդրում և միջազգային հավատարմագրված մարմնի միջոցով սերտիֆիկացում

column2-image1Էներգետիկա, քաղաքաշինություն, հանքարդյունաբերություն և տուրիզմ

column2-image1Իրավաբանական ծառայություններ

column2-image1Բնապահպանություն

Կազմակերպության ստանդարտների մշակում

column2-image1Արտահանման և ներմուծման ծառայություններ

column2-image1Գնումների գործընթացի և տենդերի կազմակերպում և համակարգում

column2-image1Մարքեթինգ

Ի դեմս փորձառու և բարձրակարգ մասնագետների` մեր ընկերությունը մատուցում է իրավաբանական և բիզնես-խորհրդատվական ծառայայություններ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ ուղղված գործարար ծրագրերի իրականացմանը և նրանց իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանությանը:

ԲԻԶՆԵՍ-ԴԻԱԼՈԳ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Միջազգային հեղինակավոր գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով կաջակցենք գործարարներին, ներմուծողներին և արտահանողներին անհրաժեշտ փաստաթղթերի մշակմանը, կառավարման համակարգերի ներդրմանը և սերտիկացմանը, ԵԱՏՄ և ԵՄ տեխնիկական կանոնակարգերի և դիրեկտիվների պահանջների շրջանակներում ծառայությունների մատուցմանը՝ առևտրի տեխնիկական խոչընդոտների վերացման նպատակով:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Երբ կա միջազգային գործընկերության համաձայնություն՝ աշխարհում հրաշքներ են  տեղի ունենում:
Համագործակցությունը միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների և հանրահայտ ոլորտային փորձագետների հետ մեր ծառայությունները դարձնում է վստահելի, լրացնում է մեր փորձն ու գիտելիքները՝ ի նպաստ մեր վստահորդների:

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ՈՐԱԿ

Որակը հանդիսանում է հաջողության հասնելու բանալին յուրաքանչյուր կազմակերպության, ոլորտի, և իհարկե ցանկացած երկրի գործունեությունում: Որակի հասկացությունը սերտորեն կապված է ժամանակակից գիտատեխնիկական զարգացման, կյանքի որակի ու շրջակա միջավայրի պահպանման հետ: Այն կապված է ոչ միայն մարդու և շրջակա միջավայրի համար ապրանքների և ծառայությունների անվտանգության հետ, այլև պայմանավորված է սպառողների պահանջմունքների և բավարարվածության աստիճանով: