Մսային կիսաֆաբրիկատներ – Տեխնիկական պայմաններ

40,000.00 դրամ60,000.00 դրամ